Borçlunun Maaşından Kesinti Yapmayan Özel Kişilerin Sorumluluğu

Daire:12 Tarih:2012 Esas No:2012/8790 Karar No:2012/21570 Kaynak:Yargıtay İlgili Maddeler:İİK 355, 356 İlgili Kavramlar:Borçlunun maaşından kesinti yapmayan özel kişilerin sorumluluğu T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/8790 KARAR NO : 2012/21570 MAHKEMESİ : Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 26/04/2011 NUMARASI : 2010/927-2011/304 DAVACI : ŞİKAYETÇİ :Polatlar Özel Eğitim Sağlık Rehabilitasyon Nekliye Turizm […]

İHALENİN FESHİ, 1. İHALE USULE UYGUN YAPILMAMIŞ İSE, 2. İHALE GEÇERLİ OLMAZ

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2014/34448 KARAR NO. 2015/2232 KARAR TARİHİ. 29.1.2015   ÖZET: Dava, ihalenin feshi talebine ilişkindir.İhaleye konu taşınmazla ilgili olarak satış kararı, şartname ve satış ilanında 1.artırmanın 11.6.2014 günü 10:20-10:25 saatleri arasında, 2. ihalenin de 8.7.2014 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.Birinci artırmayla bağlı 2. artırmanın, usulünce yapılmış olması ihalenin geçerli hale gelmesini sağlamaz […]

GÜNÜN İÇTİHADI:Vekalet Ücretinin Haczedilmesi

                  T.C.             YARGITAY HUKUK GENEL KURULU   E. 2013/12-2065   K. 2015/1291   T. 29.4.2015   * VEKALET ÜCRETİNİN HACZEDİLMESİ(Avukatlık Ücreti Alacağının Haczedilmesine Dair İcra Müdürlüğü Kararının Şikayet Yoluyla İptali İstemi – Dava Sonunda Kararla Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekalet […]

Seçim Güvenliği

  Yüksek Seçim Kurulu’nun 25 Ağustos 2015 gün ve 1539 sayılı kararıyla, Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verilmesi nedeniyle, seçim tarihi 1 Kasım 2015 Pazar olarak belirlenen  26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ,YSK ‘nın denetimi altında gerçekleştirilecektir.Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ‘Seçimlerin genel yönetim ve denetimi’ başlıklı 79 uncu maddesinde; ‘Seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi […]

Terörizm ve Hukuk

    Terör, siyasi maksadı elde etmeye yönelik, halkta veya halkın belli bir kesiminde korku ve dehşet oluşturmak için başvurulan vasıtayı yani, cebir ve şiddeti ifade etmektedir.Terör ve terörizm kavramları her ne kadar günlük yaşantıda aynı anlamda kullanılsa da terörizm, siyasal amaçlar için örgütlü, sistemli ve sürekli terör kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir strateji anlayışıdır.Yani […]