Anayasa Mahkemesi, sağlık kurumlarındaki geçici personele döner sermaye verilmemesini Anayasa’ya aykırı bulmadı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Esas Sayısı : 2014/199 Karar Sayısı : 2015/115 Karar Tarihi: 23.12.2015 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Eskişehir 2. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un, 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 58. maddesinin (13) numaralı […]

Merhamet-Necip Fazıl KISAKÜREK-Reis Bey adlı eserinden

Etmeyin Reis bey! Siz ağlayamazsınız! Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz… Siz merhametten, acıma duygusundan, yalnız kötülük doğacağına inanmışsınız. Yerine göre haklısınız.. Fakat ondan ne büyük iyilik doğacağını unuttuğunuz için en büyük hakkı kaybediyorsunuz. Rahmet kaldırılmış sizin kalbinizden.. Reis Bey! Mühürlü kalbinizin açılmasını dilerim, Allah sizi de arındırsın…” (idamlık genç) Reis Bey: İnsandaki kötülük iktidarını döve döve pekiştirmek yerine, […]

GÜNÜN İÇTİHADI

  YARGISAL FAALİYETLERİN ELEŞTİRİLMESİ      T.C.  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-1300 K. 2014/1017 T. 10.12.2014 ÖZET : Dava, kişilik hakkına saldırı nedenine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davacı hakimin, “troyka” olarak nitelendirilmesi ve yargısal faaliyetin hakim tarafından 3. bir kişiye iletilmiş olduğu şeklindeki soyut iddianın ifade özgürlüğü içinde kabul edilmemesi “yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence […]

ADİL YARGILANMA ve HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

T.C. Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi   E: 2014/10745 K:2015/23837 T:02.07.2015   Adil Yargılanma Hakkı Hukuki Dinlenilme Hakkı Kararın Gerekçeli Olması   Özet: Hâkimler, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm vermeli ve hâkimlerin her türlü kararları gerekçeli olmalıdır. Hukukî dinlenilme hakkı, adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olup, mahkemelerin kararlarında eksik, şekli […]