TEMYİZ SÜRESİNİN TEFHİM TARİHİNDEN DEĞİL TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

    T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2015/13670 K. 2015/19965 T. 10.11.2015   ( Kararın Tefhimi İçin Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesiyle Birlikte Açıklanmadığı Durumlarda Gerekçeli Kararın Bir Ay İçinde Yazılıp Tebliğ Edilmesi Gereği – Kararın Gerekçesi Tefhim Edilmemesi Halinde Temyiz Süresini Gerekçeli Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren Başlayacağı ) • GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( […]

ACELE KAMULAŞTIRMA USULÜ ve ACELELİK HALİ

Anayasanın 46.maddesindeki düzenlemeye paralel olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çıkarılarak  kamulaştırmaya ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında olağan ve istisnai usullere de yer verilmiştir. Trampa yolu ile Kamulaştırma, Kısmen Kamulaştırma ve Acele Kamulaştırma halleri istisnai kamulaştırma usulleri olarak düzenlenmiştir. İstisnai usullerden  olan Acele Kamulaştırma  Usulü Kamulaştırma Kanunun 27.maddesinde çerçeve bir hüküm olarak düzenlenmiş […]