Ankara Barosu’ndan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine İptal Davası

Resmi Gazete’de 21 Aralık 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 14. maddesinin 4. fıkrasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle  Ankara Barosu Danıştay’da iptal davası açtı.

Dava konusu fıkrada yer alan “Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur”cümlesinin iptali talep edildi.

Söz konusu fıkrada hukuka aykırılığın tespit edilebilmesi için öncelikle avukatlık ücretinin niteliği,hangi amaçla ve avukatın hangi faaliyetinin karşılığı olarak verileceği değerlendirilmelidir.Bu husus ise Avukatlık Kanunu’nun 164/1. maddesinde; “ Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.”şeklinde düzenlenmiştir.Bu hükme göre avukatın ücrete hak kazanması açısından esas alınan unsur;avukatın hukuki yardımda bulunmuş olmasıdır.Birden fazla sanığın müdafisi,her sanık için ayrı ayrı ve herbir sanığın durumuna uygun olarak savunma hazırlayıp gereken diğer işlemleri  de yaparak her sanık için ayrı avukatlık ücretine hak kazanmaktadır.Sanıkların beraat sebebinin aynı olması ise sonuca ilişkin olup,sonuç aşamasına gelinceye kadar yapılan savunmalar ve çalışmalar ile avukatlık ücretine hak kazanan avukatın bu hakkının;mahkemenin vermiş olduğu beraat kararının aynı sebebe ilişkin olması nedeniyle engellenmesi Avukatlık Kanunu’nuna aykırılık oluşturacaktır.

Ankara Barosu’nun İptal Davası Dilekçesine Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir