TİCARET HUKUKU

– Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu (anonim şirket, limited şirket)
– İrtibat büroları ve şubelerin kuruluşu
– Şirketlerin genel kurul işlemleri
– Haksız rekabet
– Tüketicin korunması
– Sınır ötesi birleşmeler, devralmalar
– Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
– Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
– Aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi
– Şirketlerin alım ve satımı
– Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
– Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık
– Ortaklık anlaşmaları
– Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
– İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri
– Kredi anlaşmaları
– Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
– Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.