Kadromuz

Av.Fahri SOLMAZGÜL

İstanbul Üniversitesi  Hukuk Fakültesi 2003-2007 ,Ankara Barosu

UZMANLIK ALANLARI

 • Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Şartnamelerine, ihale kararlarına karşı şikayet, itirazen şikayet başvurusunda bulunulması,Kamu İhale Kararlarına karşı iptal davası açılması,Açılmış olan davalara müdahil olunması,Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması,Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması,Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal süreçte çözümlenmesi,Yer tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıklar,Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıklar,Birim Fiyat Farklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,Ek İmalatlara ilişkin uyuşmazlıklar,Hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

 • İdare Hukuku

Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,İdari cezalar ile vergi suç ve cezalarına karşı yapılacak işlemleri .

 • İş Hukuku

Güncel İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti .

 • İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, rehin, ipotek vb işlemlerin yapılması; borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi; iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi konularında kurumlara, şirketlere ve şahıslara avukatlık ve danışmalık hizmeti sunulması .

 • Ticaret Hukuku

Şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin danışmanlık ve dava takipleri .

 • Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul üzerinde her türlü ayni ve şahsi hak tesisleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması.

 • Marka ve Patent Hukuku

Müvekkillerin fikri mülkiyet hakları konusunda stratejilerinin belirlenmesi,Marka / patent / tasarım oluşum süreçlerinde destek verilmesi,Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde başvuru ve tescil süreçlerini takip ve bu kapsamdaki her türlü işlemin yerine getirilmesi,Müvekkillerimiz adına üçüncü kişilere ait başvurulara itiraz, müvekkillerimize ait başvurulara yapılan itirazların yanıtlanması. TPE tarafından yayınlanan tüm marka başvuruları izlenerek, aylık olarak raporlanması, böylece üçüncü kişilere ait aynı/benzer başvurulara süresinde itirazda bulunma imkânı sağlanması.


Av. Pınar Özgün ULUTAŞ NANECİ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003-2007, Ankara Barosu

SERTİFİKALAR

 • Ankara Barosu Adli Yardım Sertifikası
 • Ankara Barosu Ceza Muhakemesi Hukuku Sertifikası
 • Devlet Planlama Teşkilatı Yaz Dönemi Staj Eğitim Sertifikası

UZMANLIK ALANLARI

 • İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, rehin, ipotek vb işlemlerin yapılması; borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi; iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi konularında kurumlara, şirketlere ve şahıslara avukatlık ve danışmalık hizmeti sunulması.

 • Aile Hukuku

Boşanma, nafaka, velayet, evlat edinme vb aile hukuku kapsamında iş ve davalarda avukatlık ve danışmalık hizmetleri.

 • İş Hukuku

İş Hukuku kapsamında gerçek ve tüzel kişilere, bir başka deyişle işçi veya işveren vekilliği yapmak suretiyle, danışmalık ve avukatlık hizmeti verilmesi.

 • İdare Hukuku

Kamu İhaleleri ve idari sözleşmeler hususunda şahıs ve şirketlere danışmalık ve avukatlık hizmeti verilmesi.


Av. Biriz DEMİRAĞ

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2009-2014 (1.Lisans eğitimi)

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2018 (2.Lisans Eğitimi), Ankara Barosu

SERTİFİKALAR 

 • Atılım Üniversitesi Uzlaştırmacılık Eğitim Sertifikası
 • CMK ve Adli Yardım Eğitim Sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği, Frienrich-Alexander Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini konulu Uluslararası Kongreye Katılım Belgesi
 • Hukuk ve Sağlık Seminerine Katılım Sertifkası (TBB)Suç ve Suçlu Psikolojisi Konferansına Katılım Sertifikası(Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • FEASS GE 440 Transdisciplinary Senior Project Course on Globalization (Bilkent University Departments of Economics, International Relations and Public Administration)

UZMANLIK ALANLARI:

 • Sigorta Hukuku 

Sigorta hukuku kapsamında gerçek kişi ve tüzel kişilere başka bir deyişle sigortalı, sigorta ettiren ve sigorta şirketleri arasında meydana gelen her türlü uyuşmazlık hakkında vekillik yapmak suretiyle avukatlık hizmeti verilmesi.

 • İcra ve İflas Hukuku 

İcra ve iflas hukuku işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, rehin, ipotek vb işlemlerin yapılması; borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi; iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi konularında kurumlara, şirketlere ve şahıslara avukatlık ve danışmalık hizmeti sunulması .

 • Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan suçlar hakkında açılan davalarda vekillik yapmak suretiyle avukatlık hizmeti verilmesi.

 • Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku

Müvekkillerin fikri mülkiyet hakları konusunda stratejilerinin belirlenmesi,Marka / patent / tasarım oluşum süreçlerinde destek verilmesi,Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde başvuru ve tescil süreçlerini takip ve bu kapsamdaki her türlü işlemin yerine getirilmesi,Müvekkillerimiz adına üçüncü kişilere ait başvurulara itiraz, müvekkillerimize ait başvurulara yapılan itirazların yanıtlanması. TPE tarafından yayınlanan tüm marka başvuruları izlenerek, aylık olarak raporlanması, böylece üçüncü kişilere ait aynı/benzer başvurulara süresinde itirazda bulunma imkânı sağlanması.

 • İş Hukuku

İş Hukuku kapsamında gerçek ve tüzel kişilere, bir başka deyişle işçi veya işveren vekilliği yapmak suretiyle, danışmalık ve avukatlık hizmeti verilmesi.

 • Ticaret Hukuku

Şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin danışmanlık ve dava takipleri .

 • İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması ,idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,İdari cezalar ile vergi suç ve cezalarına karşı yapılacak işlemleri .

 • Aile Hukuku

Boşanma, nafaka, velayet, evlat edinme vb aile hukuku kapsamında iş ve davalarda avukatlık ve danışmalık hizmetleri.


HATİCE YALÇIN: 16/08/1996 ANKARA.ALİ HASAN COŞKUN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MEZUNU.

BÜNYEMİZDE, 2014 YILINDAN BERİ CALL CENTER OLARAK
ÇALIŞMAKTADIR.


Tülay GELEŞ:  10.05.1977 İSTANBUL. AÖF BANKACILIK
SİGORTACILIK MEZUNU.

SERTİFİKALAR

HALKLA İLİŞKİLER, BİLGİSAYAR, ÇOCUK
GELİŞİMİ(MEB ONAYLI)

BÜNYEMİZDE, 2016 YILINDAN BERİ CALL CENTER OLARAK
ÇALIŞMAKTADIR.


Melisa ALTUNAKAR: 19.10.1995 ANKARA. ESKİŞEHİR ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİSİ.

BÜNYEMİZDE, 2017 YILINDAN BERİ CALL CENTER OLARAK
ÇALIŞMAKTADIR.


Elif Aleyna ÜÇGÜN: 29.07.1999 ANKARA. ESERTEPE MESLEK VE
ANADOLU LİSESİ MEZUNU.

BÜNYEMİZDE, 2017 YILININ 8.AYINDAN BERİ CALL CENTER OLARAK
ÇALIŞMAKTADIR.


Burcu BOZBAL: 24.07.1997 KIRIKKALE. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(ÖNLİSANS) ADALET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ.

BÜNYEMİZDE, 2017 YILINDAN BERİ CALL CENTER OLARAK
ÇALIŞMAKTADIR.


Şenay UYGUN: 25.01.1986 ÇORUM. ESKİŞEHİR ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ.

BÜNYEMİZDE, 2018 YILINDAN BERİ CALL CENTER OLARAK
ÇALIŞMAKTADIR.


Doğan Burak ŞAHİNKAYA: 1982 ANKARA. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
RADYO TELEVİZYON MEZUNU.

SERTİFİKALAR

ÖZEL GÜVENLİK(YAKIN KORUMA), DALIŞ
EĞİTMENLİĞİ, BİNİCİLİK, KAYAK ANTRÖNÖRLÜĞÜ.

BÜNYEMİZDE, 2017 YILINDAN BERİ KATİP OLARAK ÇALIŞMAKTADIR.